Padowo

Padowo to niewielka stacja, położona na linii dwutorowej. Posiada dwa tory główne zasadnicze, jeden tor główny dodatkowy, jeden tor manewrowo-odstawczy z placem ładunkowym, dwa tory ładunkowe z rampą boczną oraz tor odstawczy. Stacja ma odgałęzienie do bocznicy. Sygnalizacja na stacji to semafory świetlne.
Nowy zjazd na bocznice Padowa