Makiety polskich modelarzy

 Przestawiamy ciekawe stacje i moduły szlakowe H0 i H0e, polskich modelarzy
które można zobaczyć podczas imprez organizowanych przez grupę Nostalgia Za Parą
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Padowo - stacja na szlaku dwutorowym
To stacja na dwutorowej linii kolejowej. Posiada dwa tory główne zasadnicze, jeden tor główny dodatkowy, jeden tor manewrowo-odstawczy z placem ładunkowym, dwa tory ładunkowe z rampą boczną oraz tor trakcyjny. Stacja ma odgałęzienie do bocznicy. Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Padowo - zjazd na bocznice
Odgałęzienie do bocznic stacji Padowo złożone z trzech segmentów z rozjazdem na dwa tory bocznicowe.
Więcej - tutaj
 ............................................................................................................................................................................................................................................................
 Padowo Fabryczne - stacja z zespołem bocznic na szlaku jednotorowym i stacją wąskotorową
Mała stacja położona na łuku. Posiada dwa tory główne zasadnicze, jeden tor główny dodatkowy, trzy tory ładunkowe (jeden z rampą czołowo-boczną, jeden przeładunkowy z wagonów wąskotorowych) i przesuwnicę dla lokomotyw. Ciekawostką jest splot torów normalnotorowych i wąskotorowych do jednostanowiskowej parowozowni. Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Parowozownia Ostrów - parowozownia normalno i wąskotorowa z zespołem bocznic
Sześciostanowiskowa parowozownia położona jest przy szlaku jednotorowym. Od strony zachodniej od parowozowni odchodzi szlak dwutorowy, umożliwiający bezkolizyjny dojazd parowozów do stacji. Parowozownia może przyjąć i obsłużyć około dwudziestu parowozów i lokomotyw spalinowych. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są bocznice zakładowe. Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Ostrów Wąskotorowy - stacja z bocznicami
Stacja końcowa, umożliwiająca mijanie i odstawianie składów oraz obrządzanie parowozów w parowozowni Ostrów.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Stacja Bartoszów
Stacja na linii jednotorowej z semaforami kształtowymi. Tor bocznicowy zakończony kozłem oporowym, dwa tory główne zasadnicze oraz jeden tor główny dodatkowy.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak jednotorowy prosty Bartoszów
Moduły szlaku jednotorowego proste i łukowe tworzące linię w  kształcie U.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak jednotorowy - dwa łuki 90 stopni Bartoszów
Moduły szlaku jednotorowego proste i łukowe tworzące linię w  kształcie U.
Więcej - tutaj
 ............................................................................................................................................................................................................................................................
 Wandowo - ładownia i przystanek osobowy na szlaku jednotorowym
Ładownia na szlaku jednotorowym z przystankiem osobowym w klimacie kaszubskich linii lokalnych.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak jednotorowy Wandowo
Moduły kompatybilne z Ładownią Wandowo tworzące lokalną linię jednotorową w klimacie kaszubskim.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Posterunek odgałęźny Raciborowice
Replika istniejącego koło Krakowa posterunku odgałęźnego. Od linii dwutorowej odgałęzia się linia jednotorowa osłonięta żeberkiem. Sygnalizacja świetlna.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Stacja techniczna Gdańsk Południowy
Stacja na szlaku dwutorowym. Wjazd rozpoczyna się pełnym trapezem. Łagodne drogi zwrotnicowe prowadzą na osiem torów postojowych zakończonych wjazdem na obrotnicę. Za obrotnicą znajdują się krótkie tory postojowe dla lokomotyw. Stacja ma cztery dodatkowe tory odstawcze do formowania pociągów oraz tor trakcyjny do odstawiania  lokomotyw. Stacja pozwala na przyjęcie najdłuższych z możliwych składów pociągów, dopuszczonych do kursowania po istniejących w Polsce makietach. Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Stacja techniczna Maciejowice
Stacja na szlaku jednotorowym. Zapasowa stacja techniczna. Posiada 5 torów postojowych zakończonych wjazdem na ręcznie sterowaną obrotnicę. Stacja ma również jeden dodatkowy krótki tor odstawczy.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - łuk 90 stopni z przejściówkami
Łuk na linii dwutorowej kąt dziewięćdziesiąt stopni.
Z obu stron profile przejściowe fremo.
Więcej -
tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - łuk 4 x 90 stopni
cztery segmenty łuku na linii dwutorowej.
Z obu stron profile przejściowe fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - łuk 90 st o promieniu 5 metrów
Łuk składa się z 9 modułów stanowiących jedną niepodzielną całość. Każdy kraniec ma profile przejściowe fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - łuk 90 st o promieniu 5 metrów
Dziewięć modułów
linii dwutorowej na płaskim terenie.
Każdy moduł ma profile przejściowe fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - łuki o różnych promieniach
Moduły o różnych promieniach 50,
100, 150, 200, 250, 300
Z obu stron profile przejściowe fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - most
3 segmenty szlaku dwutorowego z mostem.
Z obu stron profile przejściowe fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - prosty
Odcinki
szlaku dwutorowego podzielone na kilkusegmentowe moduły.
Każdy segment zakończony jest profilami przejściowymi fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - prosty
Nietypowy moduł szlaku dwutorowego o długości ponad dwa i pół metra.
Z obu stron profile przejściowe fremo.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Radzymin - replika stacji istniejącej w rejonie Warszawy
Radzymin to stacja towarowo - osobowa na linii nr 10 Legionowo – Tłuszcz, woj. mazowieckie powiat wołomiński. Lata świetności stacji od powstania w 1936r do 1989 r. Lokalizacja w czasie modelowanej stacji - przełom IV i V epoki.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Makoszów - mała stacja na linii dwutorowej
utrzymana w klimacie lat sześćdziesiątych. Stacja jest zelektryfikowana, posiada rampę, tory za i wyładunkowe, tory odstawcze z magazynami i odgałęzienie bocznicy.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - wiadukt kolejowy dwutorowy
trzy segmenty szlaku dwutorowego w przekopie nad którym położony jest dwutorowy wiadukt kolejowy.

Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - Zamek Duchów i tunel
dwa segmenty szlaku dwutorowego z górą, na której są ruiny zamku. Pod górą przechodzi tunel z dwutorową linią kolejową. Zwiedzający poprzez uruchomienie przycisków mogą uaktywniać duchy
. Motywem była książka i film "Wakacje z duchami"  Adama Bahdaja.
Więcej -
tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - wiadukt kolejowy jednotorowy
jeden segment szlaku dwutorowego w przekopie, nad którym położony jest jednotorowy wiadukt kolejowy.

Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy z jeziorem i głazem narzutowym
dwa segmenty szlaku dwutorowego przy których jest zarastające jezioro, głaz narzutowy a także pasieka i ambona strzelecka
.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Szlak dwutorowy - baza samochodowa
dwa segmenty szlaku dwutorowego przy którym położona jest baza samochodowa
.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................
 Stacja techniczna Solecko
stacja techniczna na szlaku dwutorowym zakończona obrotnicą
.
Więcej - tutaj
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................