Zamek Duchów na wzgórzu z linią dwutorową poprowadzoną w tunelu