Dołącz do nas

Nostalgia Za Parą to grupa miłośników kolei i modelarstwa kolejowego z Pomorza i Trójmiasta. Mieszkamy między innymi w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Rumi, Wejherowie, Lęborku.

Jak zacząć wspólną zabawę razem z nami?
Lubisz pociągi. Jako dziecko bawiłeś/bawiłaś się Tomkiem albo innymi kolejowymi zabawkami. Z dworca nie można Cię było wyciągnąć. Fotografujesz koleje, chcesz zbierać modele, albo inne pamiątki związane z kolejnictwem? A może sympatia do kolei jest w Tobie od niedawna?
Chciałbyś budować moduły własnej makiety, choć niewiele wiesz na ten temat. Zobaczyłeś prezentowaną przez nas makietę i chcesz do nas dołączyć.

Przypomniał Ci się dawny sentyment do kolei i chcesz powrócić do dawnego hobby?
Nie wiesz jak zacząć. Onieśmielają Ci profesjonalni modelarze kolejowi i miłośnicy, bo Ty nic, lub niewiele wiesz o kolei? Nie znasz się na kolei tak dobrze jak doświadczeni modelarze którzy tworzą hermetyczne grupy, rozmawiają o swoich dokonaniach niezrozumiałym slangiem?

Dobrze trafiłaś lub trafiłeś. Zapraszamy do grupy Nostalgia Za Parą.

Do grupy zapraszamy tych którzy:

 • potrafią dostosować się do zasad obowiązujących w grupie, przestrzegać obowiązków i stosować się do reguł uczestnictwa w imprezach klubowych;
 • chcą poświęcić swój czas nie tylko na jazdy na makiecie ale i na pracę przy przygotowaniu i organizacji imprez, wystaw makiet, budowę własnych modułów makiety, działalność dla klubu, zgodnie z hasłem "nie pytaj co klub może zrobić dla Ciebie ale co Ty możesz zrobić dla klubu";
 • chcą budować własne moduły makiety - szlak i stacje i włączyć je do wspólnej makiety klubowej;
 • chcieliby odtwarzać razem z nami ruch na kolei w miniaturze, traktując jazdy na makiecie nie jako zabawę, ale odtworzenie w miniaturze działalnia prawdziwej kolei, z przestrzeganiem zasad i przepisów ruchu obowiązujących jak na prawdziwej kolei zgodnie z zasadami i wymogami organizowanych imprez czy wystaw;

  Drużyna Nostalgia Za Parą

  tel: 501 647 139

  mail: piotr@nostalgiazapara.pl


Cele klubu

 • Traktowanie jazdy na makiecie nie jako zabawy, ale odtworzenia w miniaturze działalnia prawdziwej kolei, z przestrzeganiem zasad i przepisów ruchu obowiązujących jak na prawdziwej kolei zgodnie z zasadami i wymogami organizowanych imprez czy wystaw;
 • Rozbudowa klubowej makiety modułowej - stacji i modułów szlakowych poprzez ich zakup i budowę;
 • Eksploatacja stałej ekspozycji makiety modułowej;
 • Organizacja cyklicznych wystaw otwartych dla publiczności;
 • Organizacja imprez zamkniętych dla członków klubu;
 • Rzeczywista popularyzacja modelarstwa kolejowego, poprzez organizowanie m.in. "szkoły maszynistów" dla widzów, podczas której zainteresowani po przeszkoleniu jeżdżą pociągami po makiecie;
 • Popularyzacja działalności grupy i modelarstwa kolejowego oraz promowanie zainteresowania koleją poprzez publikację materiałów przybliżających modelarstwo kolejowe i kolej na stronie internetowej klubu i profilu fb;
 • Utrzymanie w stanie niepogorszonym wystawionych i powierzonych grupie NZP modułów makiety;
 • Wspólne wyjazdy na imprezy modułowe organizowane przez inne kluby;
 • Stały rozwój członków klubu zgodnie z misją i mottem klubu "od zabawy w kolejki do modelarstwa kolejowego", powiększanie ich umiejętności związanych z celami klubu, przede wszystkim z modelarstwem kolejowym, prowadzeniem ruchu na makiecie modułowej zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi na kolei, odpowiednim oznakowaniem taboru i jego waloryzacją;
 • Wspólna i indywidualna praca członków klubu w celu realizacji powyższych celów.

Podstawowe wymagania wobec członków klubu

 • Budowa własnych modułów makiety - odcinka szlaku dwutorowego (5-10 metrów) lub stacji na szlaku dwutorowym i włączenie ich do wspólnej makiety;
 • Uczestnictwo w klubowych imprezach;
 • Uczestnictwo w spotkaniach klubowych;
 • Opłata składek i opłat celowych ustanowionych przez klub;
 • Aktywne powiększanie swojej wiedzy i umiejętności modelarskich na spotkaniach klubowych; warsztatach klubowych, indywidualnych warsztatach organizowanych przez członków klubu, czy też warsztatach organizowanych przez inne kluby;
 • Aktywne działanie na rzecz klubu - poprzez pomoc przy budowie makiety, prace porządkowe w siedzibie klubu, poprzez współorganizację lub organizację imprez klubowych i działania za które członek klubu przyjmuje odpowiedzialność jako ich organizator;
 • Przestrzeganie zasad obowiązujących w klubie i na poszczególnych wystawach czy imprezach klubowych;
 • Postępowanie zgodnie z regulaminem klubu, komunikatami władz klubu i zarządu;
 • Podporządkowanie się woli większości, zgodnie z wynikami głosowań;
 • W przypadku młodych członków klubu powyższe realizują ich opiekunowie, przy jak największym współudziale młodych członków.

  oraz:
 • Posiadanie minimum jednego własnego składu PKP (modelu a nie zabawki) prawidłowo osygnalizowanego i oznakowanego;
 • Zakup własnego sterownika, tzw. "freda";
 • Znajomość zasad ruchu i zachowania obowiązujących na makiecie modułowej;
 • Zakup koszulki klubowej.

  ::: Spotkania przy makiecie kolejowej
  organizujemy regularnie, zazwyczaj raz w miesiącu. Nie wszystkie takie spotkania są dostępne dla publiczności, ale na takie zamknięte spotkanie mogą przyjść również osoby z zewnątrz, o ile wcześniej to z nami uzgodnią i się zgłoszą. Na takich spotkaniach wykonujemy prace przy makiecie ale i jeździmy po makiecie z rozkładem jazdy. Żeby dowiedzieć się, kiedy jest najbliższe spotkanie, trzeba po prostu do nas zadzwonić.


Maciek, najmłodszy członek grupy Nostalgia Za Parą świetnie sobie radzi - fot. Robert Nowicz