VII Ogólnopolska Wystawa Makiet i Modeli Kolejowych Nostalgia Za Parą w Rumi - raport z imprezy

Zestawienie materiałów z VII Ogólnopolskiej Wystawy Makiet Nostalgia Za Parą w Rumi

ZDJĘCIA I FILMY Z IMPREZY

LINKI DO MATERIAŁÓW Z IMPREZY
Podsumowanie imprezy
Siódma edycja imprezy Ogólnopolska Wystawa Makiet Kolejowych "Nostalgia Za Parą" odbyła się w dniach 24-26 listopada w Galerii Rumia Centrum Handlowym Auchan w Rumi. Na imprezę przyjechali zaproszeni uczestnicy z całej Polski, którzy przywieźli swoje moduły makiety w skali H0 (1:87). Przy makiecie było zlokalizowane stoisko sklepu modelarskiego Świat Modeli z Rybnika. Ciekawym elementem imprezy była makieta dla dzieci, przywieziona przez OKMK "Piętrusek" obsługiwana przez kolegów z OKMK "Piętrusek" i Nostalgii Za Parą.
Tradycyjnie już plakat imprezy przedstawiał, oprócz fragmentu makiety, jednego z naszych najmłodszych klubowiczów. W 2017 swojego zdjęcia użyczył na plakat Leopold Blok - (dziękujemy!), podczas imprezy dyżurny ruchu na stacji Kartuzy. Całe spotkanie przebiegło sprawnie, w miłej atmosferze, typowej dla imprez modułowych.

Podziękowanie dla partnerów i sponsorów
Należy podkreślić, iż realizacja całej imprezy, z tak szerokim zapleczem i refundacją części kosztów dla uczestników imprezy, jest możliwa dzięki wielu firmom, które zechciały wesprzeć promocję modelarstwa kolejowego i zabawy miniaturowymi pociągami na makiecie, realizowaną przez grupę Nostalgia Za Parą.


PARTNERZY I SPONSORZY, KTÓRZY WSPARLI ORGANIZACJĘ IMPREZY

Organizatorzy i Uczestnicy bardzo dziękują sponsorom i partnerom imprezy za wsparcie promocji modelarstwa kolejowego.

KLUBY I GRUPY MODELARSKIE UCZESTNICZĄCE W IMPREZIE

 • Mazowieckie Stowarzyszenie Modelarzy Kolejowych i Miłośników Kolei
 • Beskidzka Grupa Modelarska
 • Oświęcimski Klub Modelarzy Kolejowych Piętrusek
 • Toruńska Makieta Modułowa
 • Zachodniopomorski Klub Modelarzy Kolejowych ze Szczecina
 • Nostalgia Za Parą z Trójmiasta

UMAKIETA H0
Długość makiety H0 wyniosła około 250 metrów, z czego większość stanowiła szlak dwutorowy. Linia dwutorowa nr. 100 rozpoczynała się na stacji technicznej Kartuzy i prowadziła przez Posterunek Odgałęźny Raciborowice. Z posterunku odchodziła linia jednotorowa 101 do Parowozowni Ostrów i bocznicy GS SCh. Przy parowozowni była mijanka. Linia 100 prowadziła dalej od podg. Raciborowice do stacji Mareczki, dalej przez przystanek osobowy do stacji Makoszów. Następnie szlak prowadził przez łuk do stacji węzłowej Oświęcim. W Oświęcimiu zbiegały się trzy linie kolejowe nr. 100, 200 i 300. Linia kolejowa nr. 200, to szlak dwutorowy, który prowadził z Oświęcimia do stacji Padowo a następnie stacji technicznej Mazowsze Wschodnie (z pętlą do oblotu składów). Z kolei linia nr. 300, była linią na samym początku dwutorową, która kończyła się posterunkiem, za którym szlak był jednotorowy i prowadził do stacji Radzymin, następnie na szlaku zlokalizowany był przystanek Podolany, stacja Czudec i stacja końcowa Wrocki, za którą umiejscowiona była obrotnica. Na imprezie pojawiło się wiele nowych modułów i stacji.

Dużą ciekawość widzów wzbudziły moduły kolegów z ZKMK - z ruchem samochodowym na bazie Faller Car System. Moduły te są szersze od typowych modułów szlakowych, dzięki czemu, oprócz szlaku dwutorowego można odwzorować odpowiednio szeroką, nawet czteropasmową drogę, wraz z jej otoczeniem. Podobała się również bocznica GS kolegów z BGM. Na imprezie swoją premierę miały stacje Makoszów, Kartuzy i Czudec, a także nowa stacja Mareczki.

Kartuzy (NZP) to stacja imponująca swoją wielkością, w proporcjach prawie bez zmian odzwierciedlających prawdziwą stację Kartuzy, z niewielką ingerencją w układ torowy. Na imprezie pełniła rolę stacji technicznej, ze względu na to, iż była niewykończona. Moduły z układem torowym i pulpitami zostały wykonane na zamówienie dla Ewy, Poldka i Marka, którzy będą je teraz zabudowywać.
Z pewnością po wykończeniu stacja będzie zaliczać się do grona jednej z najciekawszych stacji modułowych  w Polsce. Moduły stacyjne zostały celowo wykonane jako bardzo szerokie, co umożliwi pokazanie infrastruktury i fragmentów zabudowy wokół stacji. Powstaną perony, budynki, zieleń, scenki rodzajowe. To praca na wiele miesięcy i z pewnością o jej postępach będziemy z przyjemnością informować. Podczas imprezy Ewa i Poldek wdrożyli się szybko w pracę dyżurnych ruchu, pod czujnym okiem i przy pomocy Jarka Ruszkowskiego, który zbudował tę stację "w stanie surowym" (moduły, układ torowy, semafory, elektryka, pulpity). Dla stacji była to "próba generalna z obciążeniem", z której jej budowniczy wyszedł zwycięsko. Stacja działała bez żadnych problemów. Wyposażenie stacji w dwa bustery i zabudowane boxy do fredów było bardzo dobrym rozwiązaniem, które zapewniło bezproblemowy ruch przy dużej liczbie pojazdów trakcyjnych i powinno być wzorem dla innych właścicieli stacji.      

Makoszów (NZP) to niewielka, zelektryfikowana stacja na linii dwutorowej, natomiast Czudec (BGM) to stacja na szlaku jednotorowym na Podkarpaciu. Mareczki (TMM) to duża stacja na linii dwutorowej. Stacja Oświęcim (OKMK) po uzupełnieniu układu torowego na jednej głowicy mogła z powodzeniem pełnić na imprezie przypisaną jej rolę stacji węzłowej.

RUCH POCIĄGÓW
Ruch prowadzony był według rozkładu jazdy. Składy pociągów - przeważnie kolei polskich, ale także niemieckich czy włoskich prowadziło około 20 maszynistów, a w całej imprezie wzięło udział około 60 uczestników. Uwagę przyciągały interesujące składy - np. protoplasta Pendolino Alessandra, eszelon wojskowy Sławka czy Orient Express Piotra.
Układ makiety pozwalał na ułożenie interesującego rozkładu jazdy. Mazowsze Wschodnie z pętlą do oblotu umożliwiało przejazd po całej makiecie od stacji Kartuzy do stacji Wrocki bez oblotu składu przez lokomotywę, służyło także jako stacja końcowa. Oczywiście część pociągów kończyła i rozpoczynała bieg na stacjach pośrednich. Krzysztof Rutkowski z TMM, który stworzył rozkład jazdy, rozpisał go tak, że na początku sesji pociągi rozpoczynały bieg prawie na wszystkich stacjach. Dzięki temu od razu rozpoczynał się ruch na całej makiecie.

ZEGARY I TABLICE
Podczas imprezy, do wyświetlania czasu modelarskiego używaliśmy specjalnie wykonanych zegarów, umieszczonych na dużych, wysokich stelażach formatu A2. Na stelażach przy zegarach rozwieszone były duże plakaty formatu A2, informujące o zasadach ruchu na makiecie modułowej.

PRZEBIEG IMPREZY
Rozstawianie makiety zajęło nam cały czwartek, a ostatnie prace trwały do pierwszej w nocy. Dzięki temu w piątek mogliśmy juz bezproblemowo jeździć po makiecie. Na początku po linii dwutorowej, a popołudniu także po linii jednotorowej. Po krótkiej odprawie jeździliśmy po makiecie w godzinach 10.00-14.00 i 15.30-19.00. W sobotę zostaliśmy nawet dłużej, żeby dokończyć rozkład jazdy, zresztą nikomu nie chciało się odchodzić od makiety.

Przez cały czas imprezy widzowie mogli dowiedzieć się wiele o naszym hobby. Co pewien czas można było usłyszeć informacje o układzie makiety, zasadach naszej zabawy, kursujących na makiecie składach pociągów. Z kolei Michał Popow (Bstok) podjął się - z powodzeniem - trudnego zadania i opowiadał o obrządzaniu parowozów i zasadach funkcjonowania parowozowni na terenie Parowozowni Ostrów Wielkopolski. Michałowi dzielnie pomagał uczestnik imprezy - z zawodu maszynista - Tadeusz Włodarski, przekazując swoją imponującą wiedzę na temat kolei. Podczas imprezy organizowaliśmy również konkursy dla widzów, a nagrodą były gadżety dostarczone przez Szybką Kolej Miejską Trójmiasto.
W trakcie imprezy odwiedziła nas telewizja Polsat News, która zrealizowała wejścia na żywo, a także Radio Gdańsk i Radio Zet, które relacjonowały przebieg imprezy.

Przygotowanie imprezy trwało kilka miesięcy. Do samego uruchomienia imprezy konieczna była praca i współpraca grona osób. W tym miejscu należą się im podziękowania, a więc dziękuję wszystkim Uczestnikom za fantastyczną zabawę, miłą rodzinną atmosferę, wzajemną pomoc oraz szczególnie:

 • Monice Mikule - za przygotowanie cateringu i pomoc w organizacji imprezy;
 • Andrzejowi Majorczykowi, Jakubowi Wojtyle z NZP - za opiekę nad DCC, przygotowanie zegarów, podłączenie elektryki;
 • Krzysztofowi Rutkowskiemu z TMM - za przygotowanie rozkładu jazdy, oraz za opiekę nad maszynistami i realizację rozkładu jazdy podczas imprezy;
 • Jarkowi Ruszkowskiemu z NKPM, Ewie, Poldkowi i Markowi z NZP za nadzór i przygotowanie stacji Kartuzy;
 • Arturowi Gillerowi i pomocnikom z MSMK za nadzór i przygotowanie stacji Radzymin;
 • Januszowi Jaskulskiemu z TMM - za użyczenie szlaku dwutorowego i jednotorowego oraz boostery i rozdzielacz RSCLD;
 • Leopoldowi Blokowi z NZP za użyczenie swojego wizerunku na plakat imprezy;
 • Kolegom z OKMK "Piętrusek" - za przygotowanie łączności telefonicznej pomiędzy posterunkami;
 • Kolegom z OKMK "Piętrusek" - za przywiezienie i pomoc w obsłudze makiety dla dzieci;
 • Kolegom z ZKMK za przywiezienie modułów szlakowych;
 • Kolegom z MSMK za przywiezienie modułów szlakowych i stacji technicznej;
 • Kolegom z TMM  za przywiezienie stacji i modułów szlakowych;
 • Kolegom z OKMK Piętrusek za przywiezienie stacji i modułów szlakowych;
 • Kolegom z BGM za przywiezienie stacji, bocznicy i modułów szlakowych;
 • Kolegom z ZKMK za nadzór nad ruchem samochodów na modułach;
 • Michałowi Popowowi z MSMK i Tadeuszowi Włodarskiemu z ZKMK za nadzór nad Parowozownią Ostrów Wielkopolski i barwne opowieści o życiu i funkcjonowaniu parowozowni które miały stale wielu słuchaczy;
 • Ekipie Nostalgia Za Parą - za udział w imprezie, oraz sprawne działanie przy składaniu i rozkładaniu makiety i udział w wielu pracach przygotowawczych do imprezy, a zwłaszcza: Kubie Wojtyle, Andrzejowi Majorczykowi, Konradowi Wójtowiczowi, Kamilowi Drużbie, Patrykowi Pilarskiemu,
 • Osobne podziękowanie należy się Poldkowi i Ewie z NZP za pracę dyżurnych ruchu na stacji Kartuzy,  Konradowi i Kamilowi na stacji Makoszów, Roksanie, Rafałowi i Patrykowi na stacji Padowo, oraz Rafałowi na podg. Raciborowice;
 • Kolegom z Beskidzkiej Grupy Modelarskiej, Oświęcimskiego Klubu Modelarzy Kolejowych Piętrusek, Mazowieckiego Stowarzyszenia Modelarzy Kolejowych, Toruńskiej Makiety Modułowej, Zachodniopomorskiego Klubu Miłośników Kolei, pozostałym "niezrzeszonym" modelarzom i członkom innych klubów - za przyjazd i udział w naszej imprezie;
 • Wszystkim, którzy pomagali i wszystkim, którzy brali udział w imprezie, a którym nie podziękowałem.

ZDJĘCIA I FILMY Z IMPREZY

LINKI DO MATERIAŁÓW Z IMPREZY

Pozdrowienia, Piotr