Eksploatacja parowozów

ZOBACZ TAKŻE  Parowozownia Ostrów - opis makiety | Funkcjonowanie Parowozowni OstrówObrządzanie parowozów w Parowozowni Ostrow | Obrządzanie parowozu  w Parowozowni Ostrów na zdjęciach | Ogólny opis i charakterystyka parowozowni | Eksploatacja parowozów | Filmy z Parowozowni Ostrów

tekst w trakcie opracowania

NAPRAWY PAROWOZU

NAPRAWY PLANOWE I POZAPLANOWE
Naprawy dzielą się na planowe i pozaplanowe.

  • Naprawy pozaplanowe to bieżące i awaryjne.
    Naprawy bieżące przeprowadzane są w trakcie postoju parowozu przed objęciem kolejnej służby i są wykonywane w wyniku zgłoszeń drużyny parowozowej lub oględzin parowozu po wykonaniu jazdy lub przed rozpoczęciem kolejnej.
  • Naprawy planowe to cykl napraw, który obejmuje zazwyczaj: jedną naprawę główną, dwie średnie i trzy rewizyjne.


NAPRAWY PLANOWE - GŁÓWNE, ŚREDNIE, REWIZYJNE I PRZEGLĄDY OKRESOWE
Miernikiem naprawy głównej jest czas pracy parowozu, naprawa odbywa się raz na sześć lat. Miernikiem pozostałych napraw jest przebieg parowozu, czyli liczba przejechanych przez niego kilometrów. Przeważnie naprawy średnie odbywają się co dwa lata a pomiędzy nimi - naprawy rewizyjne. Przegląd okresowy parowozu odbywa się raz w miesiącu.

Do realizacji napraw średnich i rewizyjnych oraz przeglądów okresowych służy
hala wachlarzowa z wydzielonymi stanowiskami naprawczymi  oraz różnego rodzaju specjalistyczne warsztaty - np. zakład naprawy zestawów kołowych. Miejsca postojowe w hali nazywane są stoiskami.
Naprawy główne realizowane są natomiast w wyspecjalizowanych ZNTK (Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego).

Naprawa rewizyjna
Polega na podniesieniu parowozu na specjalnych dźwignikach, wytoczeniu spod niego zestawów kołowych i ustawieniu go na kozłach. Parowóz jest gruntownie czyszczony i myty, części silnika zostają rozebrane, zbadane i zużyte elementy wymienione lub naprawione. Zestawy kołowe zostają obtoczone. badaniu podlega stan kotła, skrzyni ogniowej i osprzętu parowozu, w szczególności hamulców i zestawów kołowych. Naprawa rewizyjna trwa około 9 dni.

Naprawa średnia
Rewizja zewnętrzna kotła, bez rozbiórki kotła, przy częściowym zdjęciu otuliny. Czyszczenie kotła z kamienia, sadzy i popiołu. Rozebranie części silnika i podwozia oraz osprzętu i realizacja napraw, zgodnie ze szczegółowymi przepisami. Obtaczanie zestawów kołowych.
Wymiana i naprawa części uszkodzonych. Naprawa średnia trwa około 36 dni.

Naprawa główna
Prace jak przy naprawie średniej oraz rewizja wenętrzna kotła. Zdjęcie kotła z ostoi, wymontowanie rur ogniowych (w razie potrzeby także skrzyni ogniowej), zbadanie blach i ich połączeń oraz wymiana zużytych części. Naprawa osprzętu i urządzeń związanych z pracą kotła. Badanie cylindrów i innych części silnika parowozu w poszukiwaniu pęknięć i innych uszkodzeń. Wymiana i naprawa części uszkodzonych. Celem naprawy głównej jest doprowadzenie parowozu do stanu jak najbardziej zbliżonego do stanu parowozu nowego.
Naprawa średnia trwa około 50 dni, ale w praktyce dużo dłużej. CZYNNOŚCI OBRZĄDZANIA PAROWOZÓW W PAROWOZOWNI OSTRÓW WLKP.

 L.p.  Czynność Czas w minutach
 Łączenie z innymi czynnościami
1. Zaopatrzenie w węgiel (nawęglanie)
 5 do 30 min 3, 5, 6, 7
2.  Czyszczenie paleniska i popielnika z żużla i popiołu
 14 do 28 min 5, 6, 7
3.  Czyszczenie dymnicy z leszu 5 do 7 min 2, 5, 6, 7
4.  Przedmuchanie rur ogniowych 5 do 10 min 5, 7
5.  Pobranie wody (nawadnianie) 5 do 15 min 1, 2, 3, 4, 6, 7
6.  Zaopatrzenie w piasek (piaskowanie)
 5 do 10 min 1, 2, 3, 5, 7
7.  Pobranie smarów, czyściwa, środków zmiękczających
 wodę
 5 do 7 min 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
8.  Odmulanie kotła* i zewnętrzne mycie parowozu 10 do 15 min 7
9.  Obrócenie parowozu 3 do 10 min 
* Odmulanie kotła często praktykuje się nie podczas postoju parowozu na terenie parowozowni, a podczas dojazdu do stacji lub jazdy na szlaku, ze względu na lepszą skuteczność.

Salsa