Mitropa

Mitropa (MITROPA, od 2006 jako SSP Deutschland GmbH) – firma kateringowa, zajmująca się m.in. eksploatacją wagonów restauracyjnych i sypialnych, założona w 1916 roku, podczas I wojny światowej jako MITteleuROPäische Schlafwagen - und Speisewagen Aktiengesellschaft - Środkowoeuropejska Spółka Wagonów Sypialnych i Restauracyjnych. W NRD Mitropa była odpowiednikiem polskiego Warsu. W 1994 wraz z Deutsche Reichsbahn została wcielona do grupy Deutsche Bahn. W 2004 Mitropa przejęta została przez Compass Group Deutschland GmbH, a w 2006 wydzielona z koncernu jako SSP Deutschland GmbH.
Pod koniec lat dwudziestych powstał burgundowo-czerwony logotyp, z nowoczesną czcionką i charakterystycznym logo "M" z orłem, zaprojektowany przez Karla Schulpiga (1884-1948). Po II Wojnie Światowej orła usunięto, a sam logotyp poddano niewielkiej modyfikacji.

Od 1927 roku firma sponsoruje również Mitropa Cup, jeden z pierwszych międzynarodowych rozgrywek piłkarskich dla klubów. Firma rozwijała się w dwudziestoleciu międzywojennym i zarządzała około 750 wagonami przed 1940 r., jednak nigdy nie "zbliżyła się" do wielkości CIWL. W czasie II Wojnie Światowej działalność firmy była poważnie ograniczona, ale Mitropa w tym okresie zarządzała obsługą pociagów i usług CIWL na terenach kontrolowanych przez Wehrmacht, między innymi restauracji na
warszawskim Dworcu Głównym dostępnej tylko dla Niemców w okupowanej Polsce. Doszło tam do słynnej akcji Gwardii Ludowej 24.10.1942 roku - ataku na żołnierzy niemieckich w warszawskich 
Z powodu tych ataków Niemcy nałożyli na Warszawę kontrybucję w wysokości miliona złotych. Niedługo potem oddział Gwardii Ludowej przeprowadził... atak na siedzibę Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, skąd zabrano kwotę przewyższającą wysokość kontrybucji. Kolejny atak w restauracji Mitropa został przeprowadzony 17 stycznia 1943 roku (podłożono bombę). Działalność firmy została poważnie ograniczona w 1942 roku ze względu na klęski ponoszone przez Niemcy w II Wojnie Światowej, a całkowicie przerwana w 1944 roku.

W okresie zimnej wojny i podziału Niemiec Mitropa stała się firmą gastronomiczną Deutsche Reichsbahn, krajowej kolei w Niemczech Wschodnich. Z kolei "zachodnia" część Mitropy w RFN rozłączyła się i nazwała się Deutsche Schlafwagen - und Speisewagengesellschaft - DSG, która zarządzała wagonami sypialnymi i restauracyjnymi na liniach kolejowych Deutsche Bundesbahn w Republice Federalnej Niemiec.

Mitropa w Dreźnie, od 1972 roku Mitropa AG, z siedzibą we Wschodnim Berlinie, była jedną z nielicznych spółek akcyjnych, która istniała w czasach komunistycznych w Niemczech Wschodnich. Oprócz wagonów sypialnych i restauracyjnych firma prowadziła restauracje na wszystkich głównych stacjach, na statkach pasażerskich i na promach pływających po Bałtyku. W 1961 roku firma przejęła obsługę wschodnioniemieckich autostrad i otworzyła swój pierwszy motel w 1971 roku.

Po zjednoczeniu Niemiec w październiku 1990 r. zarówno Mitropa, jak i DSG nadal działały na swoich obszarach Niemiec do 1 stycznia 1994 r., kiedy Reichsbahn i Bundesbahn połączyły się, tworząc Deutsche Bahn AG. Wtedy Mitropa i DSG zostały ponownie scalone pod logo Mitropa. Był to jeden z niewielu przypadków, a najbardziej znaczący, w którym firma zachodnioniemiecka została "przejęta" przez wschodnioniemiecką, ponieważ to Mitropa była jednostką, która "przeżyła" po połączeniu. Nowa Mitropa nadal zajmowała się cateringiem dla podróżnych na kolei, obsługą autostrad i restauracjami na statkach pasażerskich oraz prowadziła restauracje na dworcach kolejowych. Ze względu na kłopoty finansowe zrezygnowano z obsługi restauracji na statkach które przejęła firma Scandlines w latach 1999/2000.

W dniu 1 lipca 2002 r. DB Reise&Touristik AG przejęła od Mitropy tradycyjną podstawową działalność w zakresie gastronomii kolejowej i prowadzenia pociągów. W 2003 r. spółka ostała przekształcona w DB Fernverkehr, spółkę-córkę Deutsche Bahn AG. Wagony sypialne w pociągach Deutsche Bahn prowadzi City Night Line. [aktualizacja: od 2017 koleje niemieckie wycofały się całkowicie z połączeń nocnych, które na terenie Niemiec realizują koleje austriackie]. W dniu 1 kwietnia 2004 r. pozostała część Mitropa AG została sprzedana niemieckiemu oddziałowi grupy Compass i przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH). Prowadziła usługi gastronomiczne na dworcach kolejowych i autostradach. Od 2006 roku firma Mitropa działa pod nazwą SSP Deutschland GmbH.

Słynne pociągi Mitropy

  • Balkanzug, czyli Pociąg Bałkański, kursował na trasie Berlin/Monachium-Wiedeń-Konstantynopol (Istanbuł). Grupa wagonów jechała z Berlina osobną trasą i była dołaczana do głównego składu w Wiedniu.
  • Rheingold, czyli Złoto Renu, kursował na trasie Hoek van Holland/Amsterdam-Bazylea. W sezonie letnim trasa była okresowo wydłużana do Lucerny i Zurychu. Pociąg rozpoczął kursowanie 15 maja 1928 roku. Wyróżniał się złoto-granatowym malowaniem i wagonem panoramicznym. W latach powojennych został włączony do sieci Trans-Europ-Express (TEE). Stacją końcową była w różnych latach Genewa, Bazylea, Berno. Kursował do lata 1987 roku. Zachowane wagony używane są do okazjonalnych przejazdów  turystycznych: http://www.rheingold-zug.com/


Plakat reklamowy pociągu Rheingold


Plakat reklamowy Mitropy
Mitropa 1930